Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

WAT - jestem jej absolwentem .... to moja wyższa wojskowa uczelnia techniczna ... umiejscowiona w stolicy,  - przeżyłem tutaj dobre i te mniej ciekawe chwile ... w ciągu  5 lat.

Ale tych ciekawych, niezapomnianych było więcej ... bo każdy dzień spędzony przeze mnie w jej murach - w czasie narodowej transformacji, był inny ...

To tutaj otrzymałem swoje pierwsze "szlify" oficerskie i tutaj zdobyłem tytuł magistra inżyniera po  obronie pracy magisterskiej ... To stąd poszedłem dalej w Polskę ... i nie tylko.