Ojczyzno moja

Ty jesteś jak zdrowie,

ile Cię trzeba cenić,

ten tylko się dowie,

kto Cię stracił...